Stanowisko nr 3/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APERION” w Krakowie