Uchwała nr 15/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2018 roku dotycząca uchwały nr 54/2017 Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna