Stanowisko nr 13/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie wspierania działalności naukowo-badawczej oraz rozwoju kadr naukowo-dydaktycznych w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej finansowanej z funduszu rozwoju uczelni