Uchwała nr 37/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 2018 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk