Stanowisko nr 1/2018 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na rzecz, studentów, doktorantów, badaczy i młodszej kadry akademickiej z krajów Europy Wschodniej i Środkowej, w szczególności Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz innych krajów z listy krajów – biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, którzy odbywają studia oraz staże naukowe w zakresie dyscyplin humanistycznych i społecznych (Zarządzenie 78)