Stanowisko nr 6/2018 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie regulaminu stypendiów naukowych dla młodych pracowników nauki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH finansowanych z dotacji celowej przyznanej Wydziałowi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich