Uchwała nr 8/2018 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dawniej: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)