Stanowisko nr 18/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów w ramach projektu pomocowego „Program pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po rozpadzie b. ZSRR, którzy nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią” (Uniwersytet Warszawski)