Uchwała nr 55/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 listopada 2018 roku dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki