Uchwała nr 62/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna Wydziałowi Lekarskiemu i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach