Uchwała nr 89/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie