Uchwała nr 102/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2019 roku dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli