Uchwała nr 109/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe