Uchwała nr 111/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. dotycząca projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: w sprawie wykazu stanowisk, na których będą zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania, w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz