Uchwała nr 113/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2019 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego