Uchwała nr 117/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu: architekta, lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, lekarza weterynarii, nauczyciela