Uchwała nr 31/2020 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie rozszerzenia listy uczelni uprawnionych do zgłoszenia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego