Uchwała Nr 154/2020 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącej i wiceprzewodniczących Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021-2024