Uchwała nr 155/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie projektu dokumentu strategicznego „Polityka Naukowa Państwa”