Uchwała nr 166/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania nowych członków Komisji Ekonomiczno-Prawnej oraz Komisji Kształcenia