Uchwała nr 171/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2021 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie