Uchwała Nr 172/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Kopernikańskiego