Uchwała Nr 177/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania nowych członków Komisji ds. Międzynarodowych