Uchwała Nr 178/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 6 maja 2021 r.