Uchwała nr 187/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej