Uchwała nr 188/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców