Uchwała nr 192/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wniosku trenera nauki Dr Justyny Małkuch-Świtalskiej o wpisanie kwalifikacji „Prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów, naukowców lub pracowników sektora nauki i technologii z zakresu danej specjalizacji naukowej w oparciu o metody dydaktyki aktywnej” do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 7