Uchwała nr 193/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2021 r. dotycząca projektu ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw