Informacja o wyborze członków RGNiSW na kadencję 2022-2025

Trwają wybory członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025. Wybrani już zostali przedstawiciele KRASP, KRePUZ, KRZaSP, PAN, reprezentatywnych organizacji związków zawodowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców. Również RGIB i Prezes CŁ wskazali przedstawicieli.

KRASP:

prof. dr hab.  Tomasz Bączek

prof. dr hab. Krzysztof Diks

prof. dr hab. Stanisław Kistryn

prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska

prof. dr hab. Tomasz Miczka

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

prof. dr hab.  Alicja Przyłuska-Fiszer

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel

prof. dr hab.  Jan Władysław Wiktor

prof. dr hab. Jacek Witkoś

prof. dr hab. Wojciech Zyzak

KRePUZ:

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

KRZaSP:

dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ

PAN:

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

dr hab. Anna Czarnecka

Reprezentatywne organizacje związków zawodowych:

Elżbieta Chodzyńska

dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS

dr hab. Andrzej Fal, prof. UKSW

RGIB:

dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDIM

prof. dr hab. Danuta Sosnowska

Prezes CŁ:

dr inż. Karol Zielonka

Obecni przedstawiciele PSRP, Magdalena Graca, Damian Karolewski, Marcelina Kościołek oraz Karolina Zalewska, pozostają członkami RGNiSW w 2022 r.