Pierwsze posiedzenie RGNiSW XIII kadencji

W dniu 13 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne RGNiSW w kadencji 2022-2025. Działając zgodnie ze statutem, Rada wybrała swoje organy. W skład prezydium weszli:

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – Przewodniczący RGNiSW

prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Wiceprzewodnicząca RGNiSW

prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Wiceprzewodniczący RGNiSW

dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodnicząca Komisji ds. Międzynarodowych

prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Komisji Kształcenia

dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDIM – Przewodnicząca Komisji Nauki

prof. dr hab. Jan Władysław Wiktor – Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej

dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz

mgr inż. Michał Klimczyk

Marcelina Kościołek

dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ

prof. dr hab. Tomasz Miczka

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

dr inż. Karol Zielonka

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak