Kształcenie w czasie pandemii

Debata na temat wyzwań dotyczących kształcenia w czasie pandemii odbyła się 08.10.20r. Poruszone zostały kwestie związane z jakością kształcenia, nauczaniem zdalnym, relacjami międzyludzmiki i tradycjami akademickimi. Wstępem do dyskusji była prezentacja przygotowana przez prof. Józefa Lubacza, prof. Krystynę Bartol i prof. Andrzeja Kraśniewskiego. W debacie poza członkami Rady Głównej uczestniczyło wielu gości.

Zachęcamy Państwa do odsłuchania nagrania!

0:00

0:00