Kształcenie w czasie pandemii

prof. Józef Lubacz, prof. Krystyna Bartol, prof. Andrzej Kraśniewski

0:00

0:00

dotychczasowe debaty


22 września 2021. | 120 min.

Kształcenie w czasie pandemii

Debata na temat wyzwań dotyczących kształcenia w czasie pandemii odbyła się 08.10.20r. Poruszone zostały kwestie związane z jakością kształcenia, nauczaniem zdalnym, relacjami międzyludzmiki i tradycjami akademickimi. Wstępem do dyskusji była prezentacja przygotowana przez prof. Józefa Lubacza, prof. Krystynę Bartol i prof. Andrzeja Kraśniewskiego. W debacie poza członkami Rady Głównej uczestniczyło wielu gości.

Zachęcamy Państwa do odsłuchania nagrania!