Uchwała Nr 35/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (numer UD456)

24 listopada 2022

Uchwała Nr 34/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie kształcenia nauczycieli etyki

15 listopada 2022

Stanowisko Nr 4/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe

15 listopada 2022

Uchwała Nr 33/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 2022 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

15 listopada 2022

Uchwała Nr 6/2022 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2022 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023

28 października 2022

Uchwała Nr 32/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2022 r. dotycząca poparcia stanowiska Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie sytuacji ekonomicznej polskich uczelni

17 października 2022

Uchwała Nr 31/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy

17 października 2022

Uchwała Nr 5/2022 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2022 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

5 października 2022

Uchwała Nr 30/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej

9 września 2022

Uchwała Nr 29/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

1 sierpnia 2022