Pierwsze posiedzenie RGNiSW XIII kadencji

14 stycznia 2022

Sprawozdanie z działalności Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2021

28 grudnia 2021

Uchwała nr 200/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2021 r. dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

28 grudnia 2021

Stanowisko Nr 31/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

29 listopada 2021

Uchwała nr 199/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych

29 listopada 2021

Uchwała nr 198/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r. dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

29 listopada 2021

Uchwała nr 197/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r. dotycząca projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”

29 listopada 2021

Uchwała nr 142/2020 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o nieprzeprowadzaniu w 2020 roku, w związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, egzaminu ósmoklasisty

9 listopada 2021

Informacja o wyborze członków RGNiSW na kadencję 2022-2025

3 listopada 2021

Uchwała nr 196/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2021 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

21 października 2021