Stanowisko Nr 9/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 2023 r. w sprawie obniżania wymagań dotyczących jakości kształcenia na kierunkach lekarskich

27 listopada 2023

Stanowisko Nr 8/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 2023 r. na temat Strategii Rozwoju Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

24 listopada 2023

Uchwała Nr 99/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2023 r. dotycząca włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej Organizowanie efektywnego procesu kształcenia zawodowego

21 listopada 2023

Uchwała Nr 98/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

21 listopada 2023

Uchwała Nr 97/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu

21 listopada 2023

Uchwała Nr 96/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

7 listopada 2023

Uchwała Nr 95/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

16 października 2023

Uchwała Nr 94/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2023 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

5 października 2023

Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członków społeczności akademickiej w Polsce z dnia 13 września 2023 r.

15 września 2023

Uchwała Nr 93/2023 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2023 r. dotycząca włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej Nauczanie metodą STEAM

15 września 2023