Uchwała Nr 2/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie powołania członków komisji Rady Głównej

26 stycznia 2022

Uchwała Nr 1/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie określenia liczby członków prezydium Rady Głównej XIII kadencji w latach 2022-2025

26 stycznia 2022

Pierwsze posiedzenie RGNiSW XIII kadencji

14 stycznia 2022

Biuletyn nr 20

30 grudnia 2021

Sprawozdanie z działalności Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2021

28 grudnia 2021

Uchwała nr 200/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2021 r. dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

28 grudnia 2021

Stanowisko Nr 31/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

29 listopada 2021

Uchwała nr 199/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych

29 listopada 2021

Uchwała nr 198/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r. dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

29 listopada 2021

Uchwała nr 197/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r. dotycząca projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”

29 listopada 2021