Rada działa na podstawie i w granicach prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478) ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) oraz swojego Statutu.

Organizację i sposób działania Rady, jej organy oraz ich kompetencje określa statut uchwalony przez Radę na posiedzeniu plenarnym.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego używa znaku graficznego.

Uzyskała go dzięki uprzejmości prof. Henryka Chylińskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który jest jego autorem.

Logo przedstawia grupę osób pracującą w przestrzeni między otwartymi książkami i oddziałującą na otoczenie (co obrazuje wybiegająca na zewnątrz książka w prawym górnym rogu).

Skład osobowy


dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NSZZ „Solidarność”

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Klimek

Szkoła Główna Handlowa

Związek Rzemiosła Polskiego

członek Prezydium

Marcelina Kościołek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Parlament Studentów RP

członek Prezydium

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. WSEwS

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

członek Prezydium
Przewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

członek Prezydium
Przewodniczący Komisji Nauki

prof. dr hab. Tomasz Miczka

Akademia Muzyczna w Katowicach

członek Prezydium

mgr inż. Zuzanna Mieszkowska

Politechnika Wrocławska

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

członek Prezydium
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Szkoła Główna Handlowa

członek Prezydium
Przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

członek Prezydium

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

Politechnika Łódzka

Wydział Nauk Technicznych PAN

prof. dr hab. Szczepan Biliński

Uniwersytet Jagielloński

Wiceprzewodniczący Komisji Nauki

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Business Centre Club

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

Wydział Nauk Humanistycznych PAN

prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński

Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

prof. dr hab. inż. Anna Chrobok

Politechnika Śląska

dr hab. inż. Danuta Ciechańska

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu

dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Magdalena Graca

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Parlament Studentów RP

Damian Karolewski

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Parlament Studentów RP

mgr Łukasz Kierznowski

Uniwersytet w Białymstoku

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek, prof. IFiPS

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

prof. dr hab. Marek Konarzewski

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pracodawcy RP

dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

dr inż. Cezary Możeński, prof. INS

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

dr inż. Janusz Szczerba

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu OPZZ

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Karolina Zalewska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Parlament Studentów RP

dr inż. Karol Zielonka

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

prof. Janusz Żmija

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Uniwersytet Warszawski

dyscyplina

Przewodniczący RGNiSW

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Wydział Nauk Medycznych PAN Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Jakub Bakonyi

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Parlament Studentów RP

członek Prezydium

dr inż. Bogusław Dołęga

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NSZZ „Solidarność”

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Klimek

Szkoła Główna Handlowa

Związek Rzemiosła Polskiego

członek Prezydium

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. WSEwS

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

dyscyplina

członek Prezydium Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Nauki

prof. dr hab. Tomasz Miczka

Akademia Muzyczna w Katowicach

dyscyplina

członek Prezydium

mgr inż. Zuzanna Mieszkowska

Politechnika Wrocławska

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Szkoła Główna Handlowa

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

dyscyplina

członek Prezydium

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Uniwersytet Warszawski

dyscyplina

Przewodniczący RGNiSW

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Wydział Nauk Medycznych PAN Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Jakub Bakonyi

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Parlament Studentów RP

członek Prezydium

dr inż. Bogusław Dołęga

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NSZZ „Solidarność”

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Klimek

Szkoła Główna Handlowa

Związek Rzemiosła Polskiego

członek Prezydium

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. WSEwS

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

dyscyplina

członek Prezydium Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Nauki

prof. dr hab. Tomasz Miczka

Akademia Muzyczna w Katowicach

dyscyplina

członek Prezydium

mgr inż. Zuzanna Mieszkowska

Politechnika Wrocławska

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Szkoła Główna Handlowa

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

dyscyplina

członek Prezydium

prof. Bronisław Marciniak

Przewodniczący RGNiSW

prof. Szczepan Biliński

Wiceprzewodniczący RGNiSW

prof. Wiesław Banyś

prof. Andrzej Bartoszewicz

prof. Grażyna Borkowska

prof. Grzegorz Chałasiński

prof. Anna Chrobok

prof. Danuta Ciechańska

prof. Krzysztof Kochanek

prof. Marek Konarzewski

prof. Cezary Możeński

prof. Marian Szczerek

prof. Stanisław Winiarczyk

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Uniwersytet Warszawski

dyscyplina

Przewodniczący RGNiSW

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Wydział Nauk Medycznych PAN Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dyscyplina

Wiceprzewodniczący RGNiSW

Jakub Bakonyi

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Parlament Studentów RP

członek Prezydium

dr inż. Bogusław Dołęga

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NSZZ „Solidarność”

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Klimek

Szkoła Główna Handlowa

Związek Rzemiosła Polskiego

członek Prezydium

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. WSEwS

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

dyscyplina

członek Prezydium Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Nauki

prof. dr hab. Tomasz Miczka

Akademia Muzyczna w Katowicach

dyscyplina

członek Prezydium

mgr inż. Zuzanna Mieszkowska

Politechnika Wrocławska

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Szkoła Główna Handlowa

dyscyplina

członek Prezydium Przewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

dyscyplina

członek Prezydium

prof. Tomasz Szapiro

Przewodniczący

prof. Danuta Ciechańska

Wiceprzewodnicząca

prof. Andrzej Bartoszewicz

członek komisji

prof. Wiesław Banyś

członek komisji

prof. Szczepan Biliński

członek komisji

stud. Marcelina Kościołek

członek komisji

prof. Marcin Krawczyński

członek komisji

prof. Bronisław Marciniak

członek komisji

prof. Stanisław Winiarczyk

członek komisji

Komisje RGNiSW


Zadania Komisji

1) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących nauki;

2) opiniowanie planów i sprawozdań z działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

3) opiniowanie spraw dotyczących organizacji i ewaluacji jednostek naukowych;

4) występowanie z inicjatywami dotyczącymi studiów III stopnia i doktorantów;

5) występowanie z inicjatywami dotyczącymi obszaru nauki;

6) inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji

Przewodniczący:
prof. Bronisław Marciniak

Wiceprzewodniczący: prof. Szczepan Biliński

Członkowie:
prof. Wiesław Banyś
prof. Andrzej Bartoszewicz
prof. Grażyna Borkowska
prof. Grzegorz Chałasiński
prof. Anna Chrobok
prof. Danuta Ciechańska
dr inż. Bogusław Dołęga
prof. Krzysztof Kochanek
prof. Marek Konarzewski
prof. Cezary Możeński
prof. Marian Szczerek
prof. Stanisław Winiarczyk

Zadania Komisji

1) opiniowanie projektu budżetu państwa w zakresie części, których dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki;

2) opiniowanie zasad przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa;

3) opiniowanie spraw związanych ze środkami na naukę i szkolnictwo wyższe przewidzianych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym;

4) opiniowane projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki;

5) opiniowanie umów międzynarodowych zawieranych przez RP dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki;

6) występowanie z inicjatywami dotyczącymi spraw ekonomicznych i legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

7) inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji

Przewodniczący:
prof. Jan Szambelańczyk

Wiceprzewodniczący: prof. Zygmunt Miatkowski

Członkowie: dr inż. Bogusław Dołęga
studentka Magdalena Graca
studentka Marcelina Kościołek
dr inż. Karol Zielonka
mgr Łukasz Kierznowski
prof. Jan Klimek
prof. Dariusz Kozerawski
mgr inż. Zuzanna Mieszkowska
prof. Alicja Przyłuska-Fiszer
prof. Andrzej Więcek
prof. Janusz Żmija

Zadania Komisji

1) opiniowanie dokumentów dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarów kształcenia;

2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz innych aktów prawnych przedstawianych przez Minister Edukacji i Nauki;

4) występowanie z inicjatywami dotyczącymi obszaru kształcenia wynikającymi z analiz realizacji procesu kształcenia oraz analiz zatrudnialności absolwentów;

5) inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji

Przewodniczący:
prof. Marcin Krawczyński

Wiceprzewodniczący: prof. Tomasz Szapiro

Członkowie: dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska
prof. Joanna Gotlib
student Damian Karolewski
studentka Karolina Zalewska
prof. Tomasz Miczka
mgr inż. Zuzanna Mieszkowska
prof. Alicja Przyłuska-Fiszer
dr inż. Janusz Szczerba

Zadania Komisji

1) w porozumieniu z innym Komisjami Rady, opiniowanie dokumentów dotyczących badań naukowych i kształcenia z istotnym kontekstem współpracy międzynarodowej, a w szczególności zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego oraz projektów regulacji dotyczących mobilności i warunków międzynarodowej współpracy pracowników i studentów;

2) przedstawianie propozycji kierunków przedmiotowej współpracy międzynarodowej na szczeblu krajowym i występowanie z inicjatywami regulacji w tym obszarze;

3) informowanie Rady o bieżącej działalności ciał przedstawicielskich i organów publicznych w obszarze międzynarodowej działalności badawczej i kształcenia;

4) przygotowywani opracowań diagnostycznych i analitycznych dotyczących relacji międzynarodowych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego i związanych z nimi działań polskich środowisk akademickich;

5) występowanie z inicjatywami dotyczącymi merytorycznych relacji partnerskich z organizacjami o profilu funkcjonowania zbieżnym z działalnością Rady i prowadzenie współpracy z tymi organizacjami;

6) współpraca w komisjami ds. międzynarodowych utworzonymi w innych ciałach przedstawicielskich środowiska akademickiego;

7) inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji

Przewodniczący:
prof. Tomasz Szapiro

Wiceprzewodniczący: prof. Danuta Ciechańska

Członkowie:
prof. Andrzej Bartoszewicz
prof. Wiesław Banyś
prof. Szczepan Biliński
stud. Marcelina Kościołek
prof. Marcin Krawczyński
prof. Bronisław Marciniak
prof. Stanisław Winiarczyk