Posiedzenie plenarne tworzą członkowie Rady.

W posiedzeniach plenarnych mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady. Zwyczajne posiedzenia plenarne Rady zwołuje jej przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady co najmniej raz na cztery miesiące, na podstawie ustalonego rocznego planu i harmonogramu prac Rady.


XVIII
sesja

Posiedzenie plenarne 7.12.2023

XVII
sesja

Posiedzenie plenarne 9.11.2023

XVI
sesja

Posiedzenie plenarne 12.10.2023

XV
sesja

Posiedzenie plenarne 15.06.2023

XIV
sesja

Posiedzenie plenarne 11.05.2023

XIII
sesja

Posiedzenie plenarne 13.04.2023

XII
sesja

Posiedzenie plenarne 9.03.2023

XI
sesja

Posiedzenie plenarne 9.02.2023

X
sesja

Posiedzenie plenarne 12.01.2023

IX
sesja
VIII
sesja
VII
sesja

Posiedzenie plenarne 13.10.2022

VI
sesja

Posiedzenie plenarne 9.06.2022

V
sesja

Posiedzenie plenarne 12.05.2022

IV
sesja

Posiedzenie plenarne 14.04.2022

III
sesja

Posiedzenie plenarne 10.03.2022

II
sesja

Posiedzenie plenarne 10.02.2022

I
sesja

Posiedzenie plenarne 13.01.2022

XXIV
sesja

Posiedzenie plenarne 19.11.2020

XXIII
sesja

Posiedzenie plenarne 8.10.2020

XXII
sesja

Posiedzenie plenarne 18.06.2020

XXI
sesja

Posiedzenie plenarne 14.05.2020

XX
sesja

Posiedzenie plenarne 13.02.2020

XIX
sesja

Posiedzenie plenarne 9.01.2020

XVII
sesja

Posiedzenie plenarne 14.11.2019

XVI
sesja

Posiedzenie plenarne 10.10.2019

XV
sesja

Posiedzenie plenarne 13.06.2019

XIV
sesja

Posiedzenie plenarne 9.05.2019

XIII
sesja

Posiedzenie plenarne 11.04.2019

XII
sesja

Posiedzenie plenarne 14.03.2019

XI
sesja
X
sesja

Posiedzenie plenarne 10.01.2019

VIII
sesja
VII
sesja
VI
sesja
V
sesja

Posiedzenie plenarne 10.05.2018

IV
sesja
III
sesja

Posiedzenie plenarne 8.03.2018

II
sesja

Posiedzenie plenarne 8.02.2018

I
sesja

Posiedzenie plenarne 11.01.2018