Uchwała nr 19/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Wydziałowi Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu VISTULA