Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
e-mail: radaglowna@mein.gov.pl

Agnieszka Niekludow-Lisewska

tel. 22 50 17 113
e-mail: agnieszka.niekludow-lisewska@mein.gov.pl

Żaneta Wolska

tel. 22 52 92 208
e-mail: zaneta.wolska@mein.gov.pl