Skład Rady poprzednich kadencji


dr inż. Bogusław Dołęga, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NSZZ „Solidarność”

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Klimek

Szkoła Główna Handlowa

Związek Rzemiosła Polskiego

członek Prezydium

Marcelina Kościołek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Parlament Studentów RP

członek Prezydium

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. WSEwS

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

członek Prezydium
Przewodniczący Komisji Kształcenia

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

członek Prezydium
Przewodniczący Komisji Nauki

prof. dr hab. Tomasz Miczka

Akademia Muzyczna w Katowicach

członek Prezydium

mgr inż. Zuzanna Hazubska

Politechnika Wrocławska

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

członek Prezydium

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

członek Prezydium
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Szkoła Główna Handlowa

członek Prezydium
Przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

członek Prezydium

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

Politechnika Łódzka

Wydział Nauk Technicznych PAN

prof. dr hab. Szczepan Biliński

Uniwersytet Jagielloński

Wiceprzewodniczący Komisji Nauki

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Business Centre Club

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

Wydział Nauk Humanistycznych PAN

prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński

Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

prof. dr hab. inż. Anna Chrobok

Politechnika Śląska

dr hab. inż. Danuta Ciechańska

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu

dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Magdalena Graca

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Parlament Studentów RP

Damian Karolewski

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Parlament Studentów RP

mgr Łukasz Kierznowski

Uniwersytet w Białymstoku

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek, prof. IFiPS

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

prof. dr hab. Marek Konarzewski

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pracodawcy RP

dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. WSZŚ

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

dr inż. Cezary Możeński, prof. INS

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

dr inż. Janusz Szczerba

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu OPZZ

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Karolina Zalewska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Parlament Studentów RP

dr inż. Karol Zielonka

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

prof. Janusz Żmija

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prezydium


Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

Politechnika Warszawska

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

Politechnika Lubelska
Polska Akademia Nauk

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

Członkowie Prezydium RG:


mgr Marcin Dokowicz

doktorant w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Krajowa Reprezentacja Doktorantów

członek Prezydium

dr hab. Marek Ilnicki, prof. AH

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
Pracodawcy RP

członek Prezydium

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. WSEwS

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie

członek Prezydium

dr hab. Anna Potocka, prof. ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

członek Prezydium

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytut Badawczy

członek Prezydium

Mateusz Witek

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Parlament Studentów RP

członek Prezydium

Członkowie RG:


prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz

Politechnika Śląska w Gliwicach

mgr inż. Tomasz Dobosz

doktorant w Politechnice Wrocławskiej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

prof. dr hab. Janusz Igras

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

dr hab. Zdzisław Jagiełło, prof. PWSZ w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

prof. dr hab. inż. Edward Jezierski

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

Uniwersytet Warszawski
Polska Akademia Nauk

dr Andrzej Kiebała

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kochanek

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

prof. dr hab. Marek Konarzewski

Uniwersytet w Białymstoku
Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Mateusz Kuliński

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Parlament Studentów RP

prof. dr hab. Paweł Lampe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Filip Wiktor Ogonowski

Politechnika Wrocławska
Parlament Studentów RP

Patrycja Piłat

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Parlament Studentów RP

prof. dr hab. Regina Renz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Uniwersytecie Gdańskim

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Barbara Tuchańska

Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Andrzej Więcek

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. Janusz Żmija

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

prezydium


Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Józef Lubacz

Politechnika Warszawska

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Jan Madey

Uniwersytet Warszawski

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Lis

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

Członkowie Prezydium RG:


dr inż. Andrzej Bartczak

Politechnika Łódzka

członek Prezydium

mgr Ewelina Dyląg

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

członek Prezydium

prof. dr hab. Andrzej Januszewicz

Polska Akademia Nauk

członek Prezydium

Dawid Kolenda

Parlament Studentów RP

członek Prezydium

prof. dr hab. Paweł Andrzej Lampe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

członek Prezydium

dr Anna Dorota Potocka

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

członek Prezydium

prof. dr hab. Dariusz Rott

Uniwersytet Śląski w Katowicach

członek Prezydium

Członkowie RG:


dr hab. Ewa Bagińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Dominik Bień

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz

Główny Instytut Górnictwa

dr inż. Bogusław Tadeusz Dołęga

Politechnika Rzeszowska

prof. zw. Andrzej Paweł Głowacki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

mgr Maciej Grelowski

Business Centre Club

Marta Gruszczyńska

Parlament Studentów RP

prof. dr hab. Janusz Igras

Instytut Nawozów Sztucznych

dr hab. Janusz Ilnicki, prof. AH

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
Pracodawcy RP

prof. dr hab. inż. Edward Włodzimierz Jezierski

Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

Uniwersytet Warszawski
Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Piotr Kaczanowski

Uniwersytet Jagielloński

dr Andrzej Kiebała

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

prof. dr hab. inż. Piotr J. Konderla

Politechnika Wrocławska

dr Łukasz Korach

Uniwersytet Opolski

prof. zw. Grzegorz Kurzyński

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

Dominika Machul

Parlament Studentów RP

prof. dr hab. Stefan Malepszy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Andrzej Marszałek

Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. inż. Lucjan Pawłowski

Politechnika Lubelska
Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Sławomir Podlaski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Piotr Pokorny

Parlament Studentów RP

prof. dr hab. Alicja Maria Rakowska

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum" w Krakowie

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Uniwersytet Gdański

dr hab. Małgorzata Jolanta Sekułowicz

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

prof. dr hab. Danuta Sosnowska

Instytut Ochrony Roślin PIB

dr hab. Ryszard Stanisław Stępień

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku

prof. dr hab. Jan Marian Szambelańczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Marian Szewczyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

prof. dr hab. Barbara Tuchańska

Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Aleksander Welfe

Uniwersytet Łódzki

dr Tomasz Wicherkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Wielgosz

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

W budowie

W budowie

W budowie

członkowie


W budowie

W budowie

W budowie

Posiedzenia poprzednich kadencji


XXXIV
sesja

Posiedzenie plenarne 9.12.2021

XXXIII
sesja
XXXII
sesja

Posiedzenie plenarne 14.10.2021

XXXI
sesja
XXX
sesja

Posiedzenie plenarne 13.05.2021

XXVIII
sesja

Posiedzenie plenarne 11.03.2021

XXVII
sesja

Posiedzenie plenarne 11.02.2021

XXVI
sesja

Posiedzenie plenarne 14.01.2021

XXIV
sesja

Posiedzenie plenarne 19.11.2020

XXIII
sesja

Posiedzenie plenarne 8.10.2020

XXII
sesja

Posiedzenie plenarne 18.06.2020

XXI
sesja

Posiedzenie plenarne 14.05.2020

XX
sesja

Posiedzenie plenarne 13.02.2020

XIX
sesja

Posiedzenie plenarne 9.01.2020

XVII
sesja

Posiedzenie plenarne 14.11.2019

XVI
sesja

Posiedzenie plenarne 10.10.2019

XV
sesja

Posiedzenie plenarne 13.06.2019

XIV
sesja

Posiedzenie plenarne 9.05.2019

XIII
sesja

Posiedzenie plenarne 11.04.2019

XII
sesja

Posiedzenie plenarne 14.03.2019

XI
sesja
X
sesja

Posiedzenie plenarne 10.01.2019

VIII
sesja
VII
sesja
VI
sesja
V
sesja

Posiedzenie plenarne 10.05.2018

IV
sesja
III
sesja

Posiedzenie plenarne 8.03.2018

II
sesja

Posiedzenie plenarne 8.02.2018

I
sesja

Posiedzenie plenarne 11.01.2018

XXXVI
sesja

Posiedzenie plenarne 7.12.2017

XXXV
sesja

Posiedzenie plenarne 9.11.2017

XXXIV
sesja

Posiedzenie plenarne 12.10.2017

XXXIII
sesja

Posiedzenie plenarne 8.06.2017

XXXII
sesja

Posiedzenie plenarne 11.05.2017

XXXI
sesja

Posiedzenie plenarne 6.04.2017

XXX
sesja

Posiedzenie plenarne 9.03.2017

XXIX
sesja

Posiedzenie plenarne 9.02.2017

XXVIII
sesja

Posiedzenie plenarne 12.01.2017

XXVII
sesja

Posiedzenie plenarne 8.12.2016

XXVI
sesja

Posiedzenie plenarne 10.11.2016

XXV
sesja

Posiedzenie plenarne 13.10.2016

XXIV
sesja

Posiedzenie plenarne 9.06.2016

XXIII
sesja

Posiedzenie plenarne 12.05.2016

XXII
sesja

Posiedzenie plenarne 14.04.2016

XXI
sesja

Posiedzenie plenarne 10.03.2016

XX
sesja

Posiedzenie plenarne 11.02.2016

XIX
sesja

Posiedzenie plenarne 14.01.2016

XVIII
sesja

Posiedzenie plenarne 10.12.2015

XVII
sesja

Posiedzenie plenarne 19.11.2015

XVI
sesja

Posiedzenie plenarne 15.10.2015

XV
sesja

Posiedzenie plenarne 11.06.2015

XIV
sesja

Posiedzenie plenarne 14.05.2015

XIII
sesja

Posiedzenie plenarne 9.04.2015

XII
sesja

Posiedzenie plenarne 12.03.2015

XI
sesja

Posiedzenie plenarne 12.02.2015

X
sesja

Posiedzenie plenarne 15.01.2015

IX
sesja

Posiedzenie plenarne 11.12.2014

VIII
sesja

Posiedzenie plenarne 13.11.2014

VII
sesja

Posiedzenie plenarne 9.10.2014

VI
sesja

Posiedzenie plenarne 12.06.2014

V
sesja

Posiedzenie plenarne 15.05.2014

IV
sesja

Posiedzenie plenarne 10.04.2014

III
sesja

Posiedzenie plenarne 13.03.2014

II
sesja

Posiedzenie plenarne 13.02.2014

I
sesja

Posiedzenie plenarne 09.01.2014

XXXIX
sesja

Posiedzenie plenarne 12.12.2013

XXXVIII
sesja

Posiedzenie plenarne 14.11.2013

XXXVII
sesja

Posiedzenie plenarne 10.10.2013

XXXVI
sesja

Posiedzenie plenarne 13.06.2013

XXXV
sesja

Posiedzenie plenarne 16.05.2013

XXXIV
sesja

Posiedzenie plenarne 11.04.2013

XXXIII
sesja

Posiedzenie plenarne 14.03.2013

XXXII
sesja

Posiedzenie plenarne 14.02.2013

XXXI
sesja

Posiedzenie plenarne 10.01.2013

XXX
sesja

Posiedzenie plenarne 13.12.2012

XXIX
sesja

Posiedzenie plenarne 8.11.2012

XXVIII
sesja

Posiedzenie plenarne 11.10.2012

XXVII
sesja

Posiedzenie plenarne 14.06.2012

XXVI
sesja

Posiedzenie plenarne 10.05.2012

XXV
sesja

Posiedzenie plenarne 12.04.2012

XXIV
sesja

Posiedzenie plenarne 8.03.2012

XXIII
sesja

Posiedzenie plenarne 9.02.2012

XXVII
sesja

Posiedzenie plenarne 12.01.2012

XVI
sesja

Posiedzenie plenarne 15.12.2011

XX
sesja

Posiedzenie plenarne 17.11.2011

XIX
sesja

Posiedzenie plenarne 13.10.2011

XVIII
sesja

Posiedzenie plenarne 9.06.2011

XVII
sesja

Posiedzenie plenarne 12.05.2011

XVI
sesja

Posiedzenie plenarne 14.04.2011

XVI
sesja

Posiedzenie plenarne 10.03.2011

XIV
sesja

Posiedzenie plenarne 10.02.2011

XIII
sesja

Posiedzenie plenarne 13.01.2011