Stanowisko nr 6/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu działań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestnikom studiów doktoranckich