Uchwała nr 17/2018 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura Wydziałowi Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego