Uchwała nr 75/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 roku dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalistycznej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania