Uchwała nr 100/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2019 roku dotycząca poselskiego projektu ustawy o przejrzystości w zakresie zatrudniania osób bliskich w jednostkach sektora publicznego oraz o przeciwdziałaniu protekcji w naborze na stanowiska w jednostce sektora publicznego