Uchwała nr 97/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej