Uchwała Nr 124/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 2019 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych