Uchwała nr 129/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki