Uchwała nr 131/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych