Stanowisko Nr 10/2021 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie alokacji środków w Krajowym Planie Odbudowy na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego