Uchwała nr 184/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie oceny Sprawozdania z Działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za rok 2020