Uchwała Nr 175/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2021 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

15 kwietnia 2021

Uchwała Nr 174/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o edukacji o zdrowiu i seksualności

15 kwietnia 2021

Uchwała Nr 173/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej

15 kwietnia 2021

Uchwała Nr 172/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Kopernikańskiego

15 kwietnia 2021

Biuletyn nr 3

4 kwietnia 2021

Biuletyn nr 2

25 marca 2021

Uchwała nr 171/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2021 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

11 marca 2021

Uchwała nr 170/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2021 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

11 marca 2021

Uchwała nr 169/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wniosku Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej Animowanie grup zabawowych

11 marca 2021

Biuletyn nr 1

9 marca 2021